1800 54 54 52 (miễn phí)

Chương trình Thành viên Honda Plus

  
 
HONDA DUNG VƯỢNG TRAO TIỀN BỒI THƯỜNG CHO KHÁCH HÀNG BỊ MẤT XE

HONDA DUNG VƯỢNG TRAO TIỀN BỒI THƯỜNG CHO KHÁCH HÀNG BỊ MẤT XE

22/10/2016
Ngày 21/10/2016, HEAD Dung Vượng 1 đã trao tiền bồi thường HONDA PLUS cho khách hàng Chu Thị Soan bị mất xe. - Chương trình thành viên HONDA PLUS là dịch vụ đặc biệt dành riêng cho khách hàng sở hữu xe máy Honda. - Với HONDA PLUS, khách hàng sẽ nhận được nhiều quyền lợi hấp dẫn, trong đó có quyền lợi ...